کلیدواژه‌ها = بارگذاری چرخه ای
مطالعه عددی میراگر اصطکاکی افقی ساخته شده با فولاد و لنت ترمز در قاب مهاربندی با آرایش هشتی تحت بارهای چرخه‌ای

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 97-114

10.22091/cer.2022.7565.1325

سعید کیادربندسری؛ مریم فیروزی نظام آبادی؛ حسن عباسی؛ فریبرز یعقوبی وایقان