نویسنده = ���� ���������� ��������
طراحی نرم‌افزار مبتنی بر مهندسی دانش جهت مدیریت تونل در شرایط برخط

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، شهریور 1393، صفحه 1-12

10.22091/cer.2014.570

شادی آب پیکر؛ مهدی قطعی