نویسنده = ������������ ����������
تحلیل رفتار حرارتی و شیمیایی قیر اصلاح شده با استفاده از مواد ضایعاتی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 61-69

10.22091/cer.2018.2480.1101

حسین زنجیرانی فراهانی؛ مسعود پلاسی؛ جواد نعمتی