نویسنده = ������������ ����������
طراحی بهینه مقاطع فولادی کششی از طریق بهبود روابط آیین‌نامه در خصوص اصلاح ضریب تأخیر برشی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 131-144

10.22091/cer.2022.8310.1406

لیدا شهبازی؛ سپیده رحیمی؛ محمد حسین زاده؛ رمضان رضاییان