نویسنده = �������������� ��������
آبشستگی آب زلال در اطراف سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ A در زاویه 120 درجه یک کانال قوسی 180 درجه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 159-170

10.22091/cer.2022.7627.1338

مهدی جمشیدی؛ جابر سلطانی؛ محمد رستمی؛ مجتبی صانعی