موضوعات = حمل و نقل و راه و ترابری
تعداد مقالات: 7
1. مدل سازی سه بعدی پایداری و تغییر شکل جبهه کار تسلیح شده و تسلیح نشده در تونلهای کم عمق

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-136

10.22091/cer.2020.4950.1182

مجید طارمی؛ امیر حسین اقبالی؛ نوید هادیانی


2. واکاوی دلایل تاخیر از دیدگاه مدیریت ریسک در مرحله اجرای پروژه‌های راه‌سازی (مطالعه موردی: محور گرمسار-سیمین دشت)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-82

10.22091/cer.2020.5274.1196

رضا مهاجری برج قلعه؛ توحید پوررستم؛ ناصر منصور شریفلو؛ جواد مجروحی سردرود؛ ابراهیم صفا


3. پهنه بندی تعیین قیر مناسب بر اساس شاخص عملکردی (PG) در استان همدان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-109

10.22091/cer.2019.4664.1161

محمدرضا پیرمحمدی؛ سجاد رضائی؛ پرهام حیاتی


4. مدل‌سازی مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی مسلح شده با الیاف کورتا با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 83-98

10.22091/cer.2020.2289.1192

علیرضا غنی زاده؛ نسرین حیدرآبادی زاده؛ سعید دادکانی


5. ارزیابی آزمایشگاهی وتحلیل عددی اثر استفاده از باطله‌های معدنی سیلیمانیت به عنوان درشت‌دانه بر مقاومت لغزشی و سختی مخلوط آسفالتی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-119

10.22091/cer.2019.4355.1151

حسن محمدی انائی؛ محمدمهدی خبیری؛ حامد خانی سانیج؛ فاطمه متین قهفرخی


6. تحلیل رفتار حرارتی و شیمیایی قیر اصلاح شده با استفاده از مواد ضایعاتی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-69

10.22091/cer.2018.2480.1101

حسین زنجیرانی فراهانی؛ مسعود پلاسی؛ جواد نعمتی


7. بررسی اثر عرض خط عبوری بر نرخ جریان اشباع تقاطع‌های چراغدار

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-79

10.22091/cer.2018.3030.1114

ایرج برگ گل؛ وحید نجفی مقدم گیلانی؛ سجاد رضائی؛ مهدی آزادی