بررسی عملکرد قیر اصلاح‌شده با پلیمر اتیلن‌وینیل‌استات و پودرلاستیک با انجام آزمایش‌های کلاسیک و روسازی ممتاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دکتری راه و ترابری دانشگاه تهران

3 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

10.22091/cer.2021.6588.1229

چکیده

در این مطالعه، از پلیمر اتیلن‌وینیل‌استات و پودرلاستیک به‌عنوان اصلاح‌کننده قیر 100/85 استفاده شده است. ابتدا آزمایش‌های کلاسیک قیر شامل درجه نفوذ و نقطه نرمی روی نمونه‌ها انجام و بهبود خواص پایه قیر مشاهده گردید. در ادامه به‌منظور ارزیابی عملکرد قیر اصلاح‌شده در دمای بالا و مقایسه آن با رفتار قیر پایه، از پروتکل روسازی ممتاز (سوپرپیو) پیروی شد. در این راستا آزمایش رئومتر برش دینامیکی انجام و شاخص G*/sinδ بر روی نمونه‌های قیر قبل و بعد از پیرشدگی بررسی شد. علاوه بر این، آزمایش رئومتر تیرچه خمشی به‌منظور ارزیابی رفتار دمای پایین قیر اصلاح‌شده، بر اساس بررسی شاخص‌های سختی خزشی و نرخ خزش، مطابق استاندارد SHRP صورت گرفت. نتایج نشان داد که ترکیبی از مواد افزودنی مورد استفاده، باعث بهبود خواص عملکردی قیر در دمای بالا و همچنین در دمای پایین در مقایسه با قیر پایه می‌شود. بر اساس آزمایش رئومتر تیرچه خمشی، 3 درصد پلیمر اتیلن‌وینیل‌استات و 4 درصد پودر لاستیک، با کاهش 12 درصدی در سختی خزشی در این ترکیب، مقادیر مطلوب برای مخلوط انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance investigation of modified bitumen with ethylene-vinyl acetate polymer and rubber powder by performing classical and superpave tests

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hosein Dehnad 1
  • Hosein ةشدتهقشده ّشقشاشده 2
  • Behrooz Damyar 3
1 Department of Civil Engineering, University of Qom, Qom, Iran
2 University of Tehran
3 iran road maintenance & transportation organization
چکیده [English]

In this study, ethylene vinyl acetate (EVA) polymer and rubber powder were used as 85/100 bitumen modifiers. First, classical bitumen tests including penetration grade and softening point were performed on the samples and improvement of bitumen base properties was observed. Then, in order to evaluate the performance of modified bitumen at high temperature and compare it with the behavior of base bitumen, the Superpave protocol was followed. In this way, dynamic shear rheometer (DSR) test was performed and G*/sinδ index was examined on bitumen samples before and after aging. In addition, the bending beam rheometer (BBR) test was performed to evaluate the low temperature behavior of the modified bitumen according to the SHRP standard based on the creep stiffness and creep rate indices. The results showed that the combination of used additives improves the performance properties of bitumen at high temperature and also at low temperature compared to base bitumen. Based on the BBR test, 3% EVA polymer and 4% rubber powder, with a 12% reduction in creep stiffness in this composition, were selected the optimal values for the mixture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified bitumen
  • Ethylene vinyl acetate
  • Rubber powder
  • Performance behavior
  • Superpave
CAPTCHA Image