درباره نشریه

نشریه علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه قم با عنوان "پژوهش های عمران و محیط زیست" افتخار دارد که بتواند دستاوردهای علمی - پژوهشی محققان کشور را به نحو شایسته‌ای در اختیار علاقه‌مندان به امر پژوهش در تمامی زمینه‌های مهندسی عمران قرار دهد.

مجوز انتشار این نشریه علمی در سال1393 بر اساس مصوبه شماره 1299/93مورخ 26/1/1393  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است و تلاش این نشریه اخذ مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری می باشد. این نشریه به صورت دوفصلنامه به زبان فارسی به چاپ خواهد ‌رسید لیکن با توجه به حجم مقالات دریافتی امید است بتوان در آینده  آن را به صورت منظم در هر فصل و به زبان انگلیسی نیز منتشر کرد.

اعضای هیات تحریریه نشریه پژوهش های عمران و محیط زیست مصمم هستند که فرآیند مکاتبات و داوری مقالات در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد و نتیجه در اولین فرصت به اطلاع نویسندگان محترم برسد.

به منظور تسهیل در دریافت مقالات، انجام داوری و پیگیری های بعدی، نویسندگان محترم بایستی ضمن ثبت نام در پایگاه نشریه، مقالات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند.