اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 210
تعداد پذیرش 64
تعداد عدم پذیرش 124

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 70
تعداد مشاهده مقاله 51750
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 28112
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 125 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 172 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 155 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 30 %