اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 217
تعداد پذیرش 65
تعداد عدم پذیرش 129

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 71
تعداد مشاهده مقاله 53379
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 29006
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 124 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 172 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 152 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 85 روز
درصد پذیرش 30 %