اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 224
تعداد پذیرش 70
تعداد عدم پذیرش 129

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 76
تعداد مشاهده مقاله 56255
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 30053
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 120 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 164 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 152 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 31 %