اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 250
تعداد پذیرش 78
تعداد عدم پذیرش 144

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 84
تعداد مشاهده مقاله 59268
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31941
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 109 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 151 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 144 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 93 روز
درصد پذیرش 31 %