خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: شهریور 1393
تناوب انتشار: دوفصلنامه
تعداد دوره ها: 6
تعداد شماره‌ها: 11
تعداد مقاله ها: 84
درصد پذیرش: 31%
بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7 روز
متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 151 روز
تعداد مشاهده مقاله ها: 59,238
تعداد دانلود مقاله ها: 31,930
تعداد نویسندگان:  199
تعداد داوران:  155
تعداد پایگاه های نمایه شده: 7
با کمال مسرت به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند نشریه «پژوهش‌های زیرساخت‌های عمرانی» موفق به اخذ درجه علمی با رتبه «ب» در ارزیابی سال 99 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

 نشریه «پژوهش های زیرساخت های عمرانی» سعی دارد زمینه ای را برای مجموعه گسترده ای از مطالعات علمی و فنی فراهم کند تا نیازهای در حال تحول در جوامع مهندسی عمران را منعکس نماید. به منظور تحقق اهداف نشریه «پژوهش های زیرساخت های عمرانی»، از تمامی اساتید‌ گرامی، صاحب‌نظران و دانشجویان درخواست می شود دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را به منظور بررسی و انتشار، مطابق راهنمای نگارش مقالات به نشریه ارسال نمایند.

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 (در حال تکمیل) - شماره پیاپی 11، پاییز و زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تزریق پذیری و تخمین خورند سیمان در ساختگاه سد خرسان II

صفحه 1-12

10.22091/cer.2021.6560.1227

عبداله سهرابی بیدار؛ مرتضی مظفری؛ عباس ذوالفقاری؛ احمد رستگارنیا


3. مطالعه آزمایشگاهی رفتار شیروانی مسلح شده در شرایط غیراشباع

صفحه 25-37

10.22091/cer.2021.6444.1234

بهنام مهدی پور؛ بهرام نادی؛ حمید هاشم‌الحسینی؛ مسعود میرمحمد صادقی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان