خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: شهریور 1393
تناوب انتشار: دوفصلنامه
تعداد دوره ها: 7
تعداد شماره‌ها: 12
تعداد مقاله ها: 90
درصد پذیرش: 33%
بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 7 روز
متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 141 روز
تعداد مشاهده مقاله ها: 60,078
تعداد دانلود مقاله ها: 32,740
تعداد نویسندگان:  212
تعداد داوران:  165
تعداد پایگاه های نمایه شده: 7
با کمال مسرت به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند نشریه «پژوهش‌های زیرساخت‌های عمرانی» موفق به اخذ درجه علمی با رتبه «ب» در ارزیابی سال 99 کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است.

 نشریه «پژوهش های زیرساخت های عمرانی» سعی دارد زمینه ای را برای مجموعه گسترده ای از مطالعات علمی و فنی فراهم کند تا نیازهای در حال تحول در جوامع مهندسی عمران را منعکس نماید. به منظور تحقق اهداف نشریه «پژوهش های زیرساخت های عمرانی»، از تمامی اساتید‌ گرامی، صاحب‌نظران و دانشجویان درخواست می شود دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را به منظور بررسی و انتشار، مطابق راهنمای نگارش مقالات به نشریه ارسال نمایند.

شماره جاری: دوره 7، شماره 1 (در حال تکمیل) - شماره پیاپی 12، بهار و تابستان 1400 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان