آمار نشریه

تعداد شماره‌ها: 9
تعداد دانلود مقالات: 26,819
درصد پذیرش: 60 درصد
تعداد نویسندگان:  160
تعداد داوران:  82

 

فراخوان پذیرش مقاله در دو فصلنامه "پژوهش های عمران و محیط زیست JCER"

     با استعانت از خداوند متعال، مجله علمی"پژوهش های عمران و محیط زیست" یا Civil and Environmental Researches; JCER" پس از اخذ مجوز از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد به شماره 93/1299 مورخ 26/1/1393 هماهنگی های اولیه برای اخذ مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری را در دستور کار خود قرار داده است. این مجله در شروع انتشار، به زبان فارسی و به صورت دوفصلنامه منتشر خواهد شد. در دو فصلنامه "پژوهش های عمران و محیط زیست" نتایج پژوهش ها و دستاوردهای علمی مرتبط با موضوعات مهندسی عمران و محیط زیست انتشار خواهد یافت. اعضای هیات تحریره و مجموعه عوامل دست اندرکار در دانشگاه قم به طور مستمر پیگیر دریافت رتبه علمی پژوهشی برای این نشریه می باشند.

لذا به منظور تحقق اهداف دو فصلنامه "پژوهش های عمران و محیط زیست"، از تمامی اساتید‌گرامی، صاحب‌نظران و دانشجویان درخواست می شود دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی خود را به منظور چاپ در این مجله مطابق دستورالعمل های مندرج در سامانه الکترونیکی مجله به دبیرخانه مجله ارسال نمایند. بدیهی است پس از اخذ اعتبار علمی- پژوهشی برای این دوفصلنامه کلیه مقالاتی که در شمارگان قبلی این مجله به چاپ رسیده اند از این امتیاز برخوردار خواهند بود. علاقه‌مندان می‌توانند جهت ارسال و پیگیری مقالات و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوعات تخصصی دو فصلنامه از طریق همین سامانه اقدام نمایند.

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 (در حال تکمیل) - شماره پیاپی 9، پاییز و زمستان 1398 

3. بررسی تاثیر تغییرات ژئوسل بر پایداری شیروانی در خاک غیراشباع

صفحه 1-15

10.22091/cer.2019.4270.1147

بهنام مهدی پور؛ بهرام نادی؛ حمید هاشم‌الحسینی؛ مسعود میرمحمدصادقی


بانک ها و نمایه نامه ها