داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محمد رضا احدی حمل و نقل و راه و ترابری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران
ابوالفضل آرزومند حمل و نقل و راه و ترابری گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
پریساسادات آشفته منابع آبی و محیط‌زیست گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
مهدی اکبری حمل و نقل و راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
روح اله امیر آبادی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
حامد بایسته ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
محمد کاظم بحرانی مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
شیما بخشی ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
احسان جباری سازه‌های هیدرولیکی و دریایی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
هاشم جهانگیر پایش سلامت سازه ها و تشخیص خرابی، مهندسی سازه و زلزله گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
اکبر چشمی ژئوتکنیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرنوش حاجی زاده ژئوتکنیک دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
غلامحسین حامدی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
پدرام حسینی مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی،مرکز آموزش عالی محلات، محلات، ایران
آیدا حسینی بقانام منابع آبی و محیط‌زیست گروه مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
سید روح الله حسینی واعظ مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
حامد خانی سانیج حمل و نقل و راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران
محمدمهدی خبیری حمل و نقل و راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران
مهدی خداپرست ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
نسترن خرم گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
فرناز دانشور وثوقی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
رضا دزواره رسنانی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
سعید دهقان ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، محلات، ایران
احسان دهقانی مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
سید محمد حسین دهناد حمل و نقل و راه و ترابری گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
طاهر رجایی منابع آبی و محیط‌زیست گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
علی محمد رجبی ژئوتکنیک گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیمحمد رشیدی روش‌های عددی در مهندسی سازه دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
دانیال رضازاده عیدگاهی ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
سجاد رضائی حمل و نقل و راه و ترابری مؤسسه آموزش عالی پویش، قم، ایران
علیرضا زرین اقبال مهندسی سازه و زلزله دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین زنجیرانی فراهانی حمل و نقل و راه و ترابری دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهرام سعیدی فرزاد منابع آبی و محیط‌زیست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، ایران
عبدالله سهرابی ژئوتکنیک دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی شریفی مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
مهدی صدیقی منابع آبی و محیط‌زیست گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
مهدی علیرضایی مهندسی سازه و زلزله دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
مجتبی علیزاده ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
محمد علی فتحعلی بهینه سازی گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
پویان فخاریان مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
نرگس فلاح مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
علی قنبری ژئوتکنیک گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مهران کریم پور ژئوتکنیک دانشکده عمران، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
مهدی کماسی منابع آبی و محیط‌زیست دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، ایران
احمد گلی حمل و نقل و راه و ترابری گروه مهندسی راه آهن، دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
سید احمد مبینی پور روش های طراحی سازه، مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
سید مهدی مرتضوی مدیریت پروژه و ساخت دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
رضا میکائیل ژئوتکنیک دانشکده مهندسی معدن و مواد دانشگاه صنعتی ارومیه
حسین نادرپور مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
عباس نادرپور مدیریت پروژه و ساخت گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم، قم، ایران
شمس نوبخت دودران حمل و نقل و راه و ترابری گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
وحید نورانی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی گروه مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
رضا نوزعیم ژئوتکنیک دانشگاه تهران
محمد قاسم وتر مهندسی سازه و زلزله گروه مهندسی سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران