راهنمای نویسندگان

از محقیق ارجمند درخواست می شود که مقالات خود را مطابق با قالب نشریه به صورت زیر و تنها از طریق سامانه ارسال نمایند تا روند بررسی آن آغاز گردد. قبل از ارسال مقاله بایستی ابتدا در سامانه ثبت نام نمایید. 

 

 

دریافت فایل word راهنمای نگارش مقالات "مجله پژوهش های عمران و محیط زیست"

 

دریافت فایل PDF راهنمای نگارش مقالات "مجله پژوهش های عمران و محیط زیست"

 

دریافت فایل word الگوی نگارش خلاصه مقاله انگلیسی "مجله پژوهش های عمران و محیط زیست"

 

دریافت فایل PDF الگوی نگارش خلاصه مقاله انگلیسی "مجله پژوهش های عمران و محیط زیست"

 

 

دریافت فایل word تعهد نامه علمی که می بایست پس از تکمیل به عنوان فایل های تکمیلی در هنگام ارسال مقاله بر روی سایت بارگذاری شود.

 

دریافت فایل PDF تعهد نامه علمی که می بایست پس از تکمیل به عنوان فایل های تکمیلی در هنگام ارسال مقاله بر روی سایت بارگذاری شود.

 

 

نویسندگان محترم در ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

 

1- زبان رسمی مجله فارسی است و مقالات فقط به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی قابل پذیرش هستند.

2- مقالات به زبان انگلیسی در یک شماره ویژه چاپ خواهند شد و لازم است از طریق پایگاه انگلیسی ارسال شوند.

3- مقالات باید مستخرج از یک فعالیت پژوهشی و حاصل تحقیق و پژوهش نویسنده یا نویسندگان در یکی از زمینه های مهندسی عمران باشد.

4- مقالات نباید قبلاً چاپ شده یا به طور همزمان به مجلات دیگر ارسال شده باشد.

5- مقالات ترجمه پذیرفته نمی‌شود.

6- مقالات قابل چاپ در مجله به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 الف ـ مقالات پژوهشی کامل: مقالات علمی- پژوهشی با محتوی پژوهشی کامل و مبسوط

ب ـ یادداشت پژوهشی: مقالات علمی- پژوهشی با محتوی پژوهشی کوتاه و غیر مبسوط

مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث پذیرفته خواهد شد.

7- نحوه نگارش مقالات ارسالی باید در قالب نشریه "پژوهش های عمران و  محیط زیست" باشد.

8- مقالات برگرفته از رساله دانشجویان دکتری با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأم منتشر می‌شود. لذا استاد راهنما و یا استاد مشاور بعنوان نویسنده مسؤل  مقاله شناخته خواهند شد.

 9- پست الکترونیک نویسندگان لازم است از نوع دانشگاهی یا سازمانی باشد.

10- مسؤولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده عهده دار مقاله خواهد بود.

11- مجله پژوهش های عمران و محیط زیست در رد یا قبول مقالات مختار است.