موضوعات = ژئوتکنیک
تعداد مقالات: 6
2. مدل سازی سه بعدی پایداری و تغییر شکل جبهه کار تسلیح شده و تسلیح نشده در تونلهای کم عمق

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-136

10.22091/cer.2020.4950.1182

مجید طارمی؛ امیر حسین اقبالی؛ نوید هادیانی


3. بررسی تاثیر تغییرات ژئوسل بر پایداری شیروانی در خاک غیراشباع

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 137-151

10.22091/cer.2019.4270.1147

بهنام مهدی پور؛ بهرام نادی؛ حمید هاشم‌الحسینی؛ مسعود میرمحمدصادقی


4. بررسی اثرات سازه زیر زمینی بر جابجایی های سطح زمین تحت بارگذاری یکنواخت و غیر یکنواخت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 61-75

10.22091/cer.2019.4760.1167

محسن ایثاری؛ رضا تاری نژاد؛ سید کاظم رضوی