تحلیل و بررسی پتانسیل زمین لغزش به کمک مدل‌سازی عددی (مطالعه موردی: محور قائن - افین در استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

2 گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند

چکیده

زمین‌لغزش یکی از مخرب‌ترین حوادث طبیعی در زمین‌های شیب‌دار بوده که هر ساله منجر به خسارت‌های جانی و مالی فراوانی می‌شود. دامنه‌های شیب‌دار که در زمین‌های سست چه بصورت طبیعی یا مصنوعی ایجاد شده‌اند، مستعد پدیده زمین‌لغزش هستند. در زمستان 1390 در حین فعالیت‌های راهسازی برای توسعه و احداث جاده جدید قائن-افین در استان خراسان جنوبی و در مجاورت روستای روشک، رانش ناگهانی زمین منجر به تخریب پل سنگی جدیدالاحداثی در مسیر جاده گردید. در این مقاله، به بررسی این زمین لغزش و علت وقوع آن پرداخته شده است. برای این منظور، از تصاویر ماهواره‌ای، و تجربیات بدست آمده در بازدیدهای محلی استفاده شد و تحلیل پایداری دامنه و بررسی نوع زمین‌لغزش با بهره‌گیری از روش‌های تعادل حدی ساده شده بیشاپ و روش عددی المان محدود انجام گردید. با توجه به نتایج، عدم توجه به حرکات اولیه دامنه و ادامه کارهای ساختمانی در محدوده توده لغزشی از عوامل اصلی وقوع این زمین‌لغزش بوده و بارندگی‌ نقش چندانی در بروز این پدیده نداشته است. ضریب ایمنی دامنه قبل از انجام خاکریزی جدید حدود 1/7 بدست آمد که پس از خاکریزی به ضخامت 4 متر به 0/90 کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Analysis of Landslide Potential Using Numerical Modeling (A Case Study: Ghaen-Afin Roadway in Southern Khorasan)

نویسندگان [English]

  • Hossain Noferesti 1
  • Ali Veiskarami 2
  • Mohammad Javad Rahimdel 1
1 Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Steep slopes developed on the loose ground either natural or artificial are prone to landslide phenomenon. During construction activities for the development of new Qaen-Afin road in South Khorasan and adjacent to Ravoshk village a sudden landslide occurred in a shale slope and newly-built stone bridge for the road destructed. In this paper, using geologic conditions, satellite images, the field evidence of landslide and SLIDE6 and Phase2 programs, the type, and cause of the landslide will be examined. The survey conducted with the help of satellite images and field visits showed that the landslide occurred is a circular landslide with dimensions of approximately 50 × 80 m. It had happened a few months ago, but unfortunately, no attention paid to it and continued construction activities in the rainy season stimulated the sliding mass and led to extreme conditions. The geometrical condition of the slope just before the slope failure determined with the help of GPS, surveying meter, and satellite images. Using this information, the two-dimensional model of the natural slope, before any construction activity, created in SLIDE6. Slope stability analysis was performed using simplified Bishop limit equilibrium method, and failure of the slope predicted successfully. A finite element analysis of the slope in Phase2 software arrived at similar results. This paper has shown that lack of attention to first slope movements and continuing construction work was the primary cause of financial losses incurred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslide
  • Limit equilibrium method
  • Finite element method
  • Ravoshk village
  • Southern Khorasan
CAPTCHA Image