نویسنده = سجاد رضائی
تعداد مقالات: 2
1. پهنه بندی تعیین قیر مناسب بر اساس شاخص عملکردی (PG) در استان همدان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-109

10.22091/cer.2019.4664.1161

محمدرضا پیرمحمدی؛ سجاد رضائی؛ پرهام حیاتی


2. بررسی اثر عرض خط عبوری بر نرخ جریان اشباع تقاطع‌های چراغدار

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 71-79

10.22091/cer.2018.3030.1114

ایرج برگ گل؛ وحید نجفی مقدم گیلانی؛ سجاد رضائی؛ مهدی آزادی