موضوعات = مطالعات آزمایشگاهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی سطوح عملکردی و خسارات قاب بتنی پایه پل‌ دارای ضعف‌هایی در جزئیات لرزه‌ای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-13

10.22091/cer.2019.4721.1165

نجمه کرمی؛ امین نورعلی زاده؛ محمد کاظم بحرانی