کلیدواژه‌ها = رفتار استاتیکی
بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی بتن سبک سازه ای حاوی نانو سیلیس و الیاف فلزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1402

10.22091/cer.2023.9673.1497

فاطمه الطالب؛ حمیدرضا توکلی؛ سید کمیل هاشمی