نویسنده = ایرج برگ گل
بررسی اثر عرض خط عبوری بر نرخ جریان اشباع تقاطع‌های چراغدار

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 71-79

10.22091/cer.2018.3030.1114

ایرج برگ گل؛ وحید نجفی مقدم گیلانی؛ سجاد رضائی؛ مهدی آزادی