نویسنده = �������� ��������
ارزیابی اعمال محدودیت ترافیک جاده‌ای با استفاده از نتایج ترددشمارهای هوشمند (مطالعه موردی: محور تهران- قم)

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، شهریور 1393، صفحه 21-27

10.22091/cer.2014.572

سید محمد حسین دهناد؛ علی اکبر اسکندری؛ حسین زند