نویسنده = ������������ ��������
مدیریت بهینه تراکم ترافیک با اخذ هوشمند عوارض از معابر درون‌شهری (پل طبقاتی صدر)

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، شهریور 1393، صفحه 39-48

10.22091/cer.2014.574

محمود صفارزاده؛ امیر رسولی