موضوعات = روش‌های عددی در مهندسی سازه
تعداد مقالات: 9
1. شبیه‌سازی رفتار خمشی بتن‌های الیافی با استفاده از اجزای ‌محدود – لنگر انحنای مقطع

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-67

10.22091/cer.2019.3907.1137

بشری گیلک؛ مهدی شریفی؛ احمد مبینی پور


2. ارائه روشی موثر در تولید نمونه های تصادفی برای محاسبه احتمال خرابی سازه ها به روش مونت کارلو

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 15-29

10.22091/cer.2019.4781.1171

مهدی نیکوئی ماهانی؛ امیر محمودزاده؛ منوچهر امامقلی بابادی


4. منحنی شکنندگی مخازن ذخیره‌سازی فولادی اتمسفریک متکی بر شمع

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-60

10.22091/cer.2019.3804.1136

مهدی شریفی؛ ابولقاسم معزی؛ نسیم ثباتی


7. بررسی تحلیلی ظرفیت برشی پانچ دال‌های تخت بتن مسلح با بازشو تقویت‌شده با صفحات فولادی و گل‌میخ

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

10.22091/cer.2019.3982.1139

سید محمد عبداللهی؛ امیر توانا املشی؛ ملک محمد رنجبر


8. مدل‌سازی رفتار تیر پیوند به منظور ارزیابی عملکرد آن مطابق FEMA 356 و محاسبه تغییرمکان هدف سطوح عملکرد

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-60

10.22091/cer.2018.3193.1118

محمد علی فتحعلی؛ سید روح الله حسینی واعظ؛ احسان دهقانی


9. مقایسه تحلیلی عملکرد لرزه ای قاب خمشی دسته شده و قاب خمشی ترکیبی میان مرتبه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-46

10.22091/cer.2018.3119.1116

وحیده شیروانی هرندی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی