تعداد مقالات: 58
1. طراحی نرم‌افزار مبتنی بر مهندسی دانش جهت مدیریت تونل در شرایط برخط

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-12

10.22091/cer.2014.570

شادی آب پیکر؛ مهدی قطعی


2. ارائه روشی ساده جهت تحلیل غیر خطی دیوار برشی فولادی لاغر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-12

10.22091/cer.2016.749

محمد قاسم وتر؛ علی قمری


3. برآورد بیشینه شتاب زمین به روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی شعاع محور

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-12

10.22091/cer.2017.829

مهدی کماسی؛ سحر آزادی چگنی؛ مهرداد آزادی چگنی


4. بررسی جبهه‌ی پیشرونده و غلظت نهایی جریان جت سطحی در آب‌های عمیق

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

10.22091/cer.2017.509.1018

سمیرا سلمان زاده؛ جواد احدیان


8. بررسی تحلیلی ظرفیت برشی پانچ دال‌های تخت بتن مسلح با بازشو تقویت‌شده با صفحات فولادی و گل‌میخ

دوره 5، 1 (در حال تکمیل)، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

10.22091/cer.2019.3982.1139

سید محمد عبداللهی؛ امیر توانا املشی؛ ملک محمد رنجبر


9. تخمین بار آلودگی سیستم حمل‌ونقل شهری تهران به‌منظور ارزیابی راه‌کارهای کاهش آلودگی هوا

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، بهار و تابستان 1393، صفحه 13-19

10.22091/cer.2014.571

احسان بنی طالبی؛ سعید دهقانی؛ وحید حسینی


11. مطالعه پارامتریک اثر گسترش ترک بر روی دیوار برشی فولادی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-28

10.22091/cer.2017.831

وحید بروجردیان؛ محسنعلی شایانفر؛ علی قمری


12. بررسی عددی مشخصات هیدرولیکی جریان اطراف سرریز لبه تیز قائم و مورب با شبیه سازی در نرم افزار Flow3D

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-24

10.22091/cer.2017.1661.1068

سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ فرزاد یحیوی؛ شهاب نیر


14. بررسی عددی تأثیر ایجاد حفره در پایه پل بر خصوصیات جریان پیرامون پایه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-29

10.22091/cer.2017.1930.1073

احسان جباری؛ حجت کرمی؛ مینا مولایی فرد


16. مدل‌سازی دیوارهای برشی کوتاه در دو مقیاس کوچک و بزرگ برای شبیه‌سازی رفتار چرخه‌ای آن‌ها

دوره 5، 1 (در حال تکمیل)، بهار و تابستان 1398، صفحه 21-33

10.22091/cer.2019.3946.1138

پریسا سرتاجی؛ عبدالرضا سروقدمقدم


17. ارزیابی اعمال محدودیت ترافیک جاده‌ای با استفاده از نتایج ترددشمارهای هوشمند (مطالعه موردی: محور تهران- قم)

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-27

10.22091/cer.2014.572

سید محمد حسین دهناد؛ علی اکبر اسکندری؛ حسین زند


18. استفاده از قوانین انجمنی برای پیش بینی بیشینه بارش ماهانه ایستگاه تبریز

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-36

10.22091/cer.2015.752

امیر مولاجو؛ وحید نورانی؛ محمد تقی ستاری


19. بررسی خرابی پیش‌رونده در سازه‌های بتن مسلح با اختلاف تراز طبقه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-42

10.22091/cer.2017.827

علی خیرالدین؛ علی کارگران؛ محمد حاجی


23. مقایسه تحلیلی عملکرد لرزه ای قاب خمشی دسته شده و قاب خمشی ترکیبی میان مرتبه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-46

10.22091/cer.2018.3119.1116

وحیده شیروانی هرندی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی


25. پیش‌بینی سرعت جریان تردد در شبکه بزرگراهی کشور (مطالعه موردی: شبکه بزرگراهی استان مرکزی)

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-38

10.22091/cer.2014.573

محمد محسنی؛ غلامعباس بهرامی نیا؛ حامد عابدی