تعداد مقالات: 84
1. طراحی نرم‌افزار مبتنی بر مهندسی دانش جهت مدیریت تونل در شرایط برخط

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-12

10.22091/cer.2014.570

شادی آب پیکر؛ مهدی قطعی


2. ارائه روشی ساده جهت تحلیل غیر خطی دیوار برشی فولادی لاغر

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-12

10.22091/cer.2016.749

محمد قاسم وتر؛ علی قمری


3. برآورد بیشینه شتاب زمین به روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی شعاع محور

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-12

10.22091/cer.2017.829

مهدی کماسی؛ سحر آزادی چگنی؛ مهرداد آزادی چگنی


4. بررسی جبهه‌ی پیشرونده و غلظت نهایی جریان جت سطحی در آب‌های عمیق

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-14

10.22091/cer.2017.509.1018

سمیرا سلمان زاده؛ جواد احدیان


8. بررسی تحلیلی ظرفیت برشی پانچ دال‌های تخت بتن مسلح با بازشو تقویت‌شده با صفحات فولادی و گل‌میخ

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

10.22091/cer.2019.3982.1139

سید محمد عبداللهی؛ امیر توانا املشی؛ ملک محمد رنجبر


9. بررسی آزمایشگاهی سطوح عملکردی و خسارات قاب بتنی پایه پل‌ دارای ضعف‌هایی در جزئیات لرزه‌ای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-13

10.22091/cer.2019.4721.1165

نجمه کرمی؛ امین نورعلی زاده؛ محمد کاظم بحرانی


11. تخمین بار آلودگی سیستم حمل‌ونقل شهری تهران به‌منظور ارزیابی راه‌کارهای کاهش آلودگی هوا

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، بهار و تابستان 1393، صفحه 13-19

10.22091/cer.2014.571

احسان بنی طالبی؛ سعید دهقانی؛ وحید حسینی


13. مطالعه پارامتریک اثر گسترش ترک بر روی دیوار برشی فولادی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 13-28

10.22091/cer.2017.831

وحید بروجردیان؛ محسنعلی شایانفر؛ علی قمری


14. بررسی عددی مشخصات هیدرولیکی جریان اطراف سرریز لبه تیز قائم و مورب با شبیه سازی در نرم افزار Flow3D

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-24

10.22091/cer.2017.1661.1068

سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ فرزاد یحیوی؛ شهاب نیر


16. ارائه روشی موثر در تولید نمونه های تصادفی برای محاسبه احتمال خرابی سازه ها به روش مونت کارلو

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 15-29

10.22091/cer.2019.4781.1171

مهدی نیکوئی ماهانی؛ امیر محمودزاده؛ منوچهر امامقلی بابادی


17. بررسی عددی تأثیر ایجاد حفره در پایه پل بر خصوصیات جریان پیرامون پایه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-29

10.22091/cer.2017.1930.1073

احسان جباری؛ حجت کرمی؛ مینا مولایی فرد


19. تحلیل رفتار سازه های فضاکار در عرشه پل ها با تغییرات قطر و طول اعضا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 17-28

10.22091/cer.2020.5328.1197

محمد حسین تقی زاده ولدی؛ مهدیه پورهادی گوابری


21. ارزیابی اعمال محدودیت ترافیک جاده‌ای با استفاده از نتایج ترددشمارهای هوشمند (مطالعه موردی: محور تهران- قم)

دوره 1، 1 (ویژه نامه راه و ترابری)، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-27

10.22091/cer.2014.572

سید محمد حسین دهناد؛ علی اکبر اسکندری؛ حسین زند


22. استفاده از قوانین انجمنی برای پیش بینی بیشینه بارش ماهانه ایستگاه تبریز

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 25-36

10.22091/cer.2015.752

امیر مولاجو؛ وحید نورانی؛ محمد تقی ستاری


25. بررسی خرابی پیش‌رونده در سازه‌های بتن مسلح با اختلاف تراز طبقه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-42

10.22091/cer.2017.827

علی خیرالدین؛ علی کارگران؛ محمد حاجی