موضوعات = مهندسی سازه و زلزله
تعداد مقالات: 10
1. بررسی آزمایشگاهی سطوح عملکردی و خسارات قاب بتنی پایه پل‌ دارای ضعف‌هایی در جزئیات لرزه‌ای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-13

10.22091/cer.2019.4721.1165

نجمه کرمی؛ امین نورعلی زاده؛ محمد کاظم بحرانی


2. شبیه‌سازی رفتار خمشی بتن‌های الیافی با استفاده از اجزای ‌محدود – لنگر انحنای مقطع

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 51-67

10.22091/cer.2019.3907.1137

بشری گیلک؛ مهدی شریفی؛ احمد مبینی پور


4. ارائه روشی موثر در تولید نمونه های تصادفی برای محاسبه احتمال خرابی سازه ها به روش مونت کارلو

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 15-29

10.22091/cer.2019.4781.1171

مهدی نیکوئی ماهانی؛ امیر محمودزاده؛ منوچهر امامقلی بابادی


6. بررسی تحلیلی ظرفیت برشی پانچ دال‌های تخت بتن مسلح با بازشو تقویت‌شده با صفحات فولادی و گل‌میخ

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-20

10.22091/cer.2019.3982.1139

سید محمد عبداللهی؛ امیر توانا املشی؛ ملک محمد رنجبر


8. منحنی شکنندگی مخازن ذخیره‌سازی فولادی اتمسفریک متکی بر شمع

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 51-60

10.22091/cer.2019.3804.1136

مهدی شریفی؛ ابولقاسم معزی؛ نسیم ثباتی


9. مقایسه تحلیلی عملکرد لرزه ای قاب خمشی دسته شده و قاب خمشی ترکیبی میان مرتبه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-46

10.22091/cer.2018.3119.1116

وحیده شیروانی هرندی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی


10. مدل‌سازی رفتار تیر پیوند به منظور ارزیابی عملکرد آن مطابق FEMA 356 و محاسبه تغییرمکان هدف سطوح عملکرد

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-60

10.22091/cer.2018.3193.1118

محمد علی فتحعلی؛ سید روح الله حسینی واعظ؛ احسان دهقانی