کلیدواژه‌ها = Flow-3D
تعداد مقالات: 2
2. مدل‌سازی عددی اثر تغییر هندسه سازه راه‌ماهی بر جریان عبوری از بازشدگی قائم آن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 165-176

10.22091/cer.2019.4691.1162

محمد شکرالهی؛ خسرو حسینی؛ سید فرهاد موسوی